ul. Wietrzna
853-024 Wrocław
kontakt@drogadodomu.info

Droga Do Domu

Codziennie podejmujemy decyzje, determinujące naszą przyszłość

Kadra - 20171031


Kadra naszego ośrodka to, wykwalifikowany zespół profesjonalistów z uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. Szczególną wagę przywiązujemy do kwalifikacji zawodowych i kompetencji osobistych naszej kadry, którą stanowi grupa wysokiej klasy specjalistów – certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, lekarzy o specjalizacji psychiatrycznej i internistycznej, psychologów, pielęgniarek.

Wysoki poziom oferowanych usług, etyka zawodowa oraz elastyczność, rozumiana jako indywidualne podejście do pacjenta, to trzy filary, na których opiera się nasza filozofia.

Zapewniamy profesjonalną opiekę i pomoc prowadzoną w oparciu o najnowszą wiedzę dotyczącą uzależnień. Jesteśmy na bieżąco w kwestii zapobiegania uzależnieniom i metod leczenia. Stale poszerzamy swoją wiedzę, dzięki czemu jeszcze skuteczniej możemy pomagać naszych pacjentom.

Tworzymy zgrany zespół, który wciąż pokornie uzupełnia wykształcenie i zdobywa nowe doświadczenia. Nasza kadra oprócz wiedzy nabytej podczas nauki, szkoleń i pracy zawodowej, oferuje naszym pacjentom, własne doświadczenia i przeżycia. Dzięki własnym doświadczeniom lepiej rozumiemy to, co dzieje się w psychice osoby uzależnionej i łatwiej nam rozmawiać z ludźmi, którzy nie wierzą, że można pokonać tę chorobę. Łatwiej jest nam pomagać również rodzinom osób uzależnionych i uczyć ich konsekwentnego postępowania z osobami uzależnionymi tak, by podjęły leczenie.

 

lilla didula gabinska

mgr Lilla Diduła-Gabińska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr 361)

Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy zdobyłam pracując w stacjonarnych placówkach leczenia uzależnień zarówno w prywatnych jak i państwowych strukturach. Uważam, że najważniejsze w pracy z drugim człowiekiem jest mieć do niego szacunek, bez względu na to w jakim miejscu swojego życia znajduje się. Lubię zdobywać nową wiedzę i nowe umiejętności by móc jak najlepiej pomagać osobom, które tego potrzebują.

Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, Certyfikat – do pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. Uniwersytet Wrocławski – Psychologia Zarządzania, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Certyfikowany Praktyk Soul Body Fusion®.

Prowadzę szkolenia dla Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych, Nauczycieli, Asystentów Rodzin, Pracowników Socjalnych, Programy profilaktyczne w szkołach.


andrzej gabinski

mgr Andrzej Gabiński

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr 396)

Pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami od 15.06.1989 r. Przez cały okres pracy zawodowej pogłębiam wiedzę i zdobywam umiejętności przydatne w mojej pracy. Pracuję w myśl zasady „rób to co lubisz, a nie będziesz musiał pracować”. Uważam, że zawód terapeuty pozwala mi na pełny kontakt z innymi, który daje mi satysfakcję, siłę i szacunek do człowieka. Uważam, że w ośrodku uzależnień oprócz wiedzy ważny jest klimat jaki nadają ludzie w nim pracujący, którzy zapraszają osoby uzależnione do trzeźwości.

Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, Certyfikat – Metody diagnostyki i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, Certyfikat – do pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. Uniwersytet Wrocławski – Psychologia Zarządzania, Certyfikat do pracy ze sprawcami przemocy.

Certyfikowany nauczyciel Soul Body Fusion®, przedstawiciel Center for Creative Consciousness (Centrum Kreatywnej Świadomości), proces, który przywraca jedność Duszy i Ciała. Uczeń Jonette Crowley.

www.SoulBodyFusion.com

Prowadzę szkolenia dla Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych, Nauczycieli, Asystentów Rodzin, Pracowników Socjalnych, Programy profilaktyczne w szkołach.


adam gluszek

mgr Adam Głuszek

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Mam ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Posiadam również certyfikat do pracy z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych.


 Marta Podsiado

Marta Podsiadło

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii. Studia ukończyłam z wyróżnieniem na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji na Specjalistę Terapii Uzależnień oraz na psychoterapeutę Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Równocześnie z pracą w „Drodze do domu” pracuję jako wolontariusz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na Całodobowym Oddziale Leczenia Uzależnień.

W swojej pracy koncentruje się przede wszystkim na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta. Kieruję się zasadami szacunku i wzajemności. Na pracę z osobami uzależnionymi zdecydowałam się już przy wyborze studiów, dlatego też dzisiaj podchodzę do niej z pasją – jest dla mnie jednocześnie realizacją moich marzeń i planów. Cieszę się, gdy jestem wsparciem dla ludzi w ich drodze do trzeźwego życia.


tomasz piss

dr Tomasz Piss

Psychiatra

Kompetentny specjalista, godny zaufania i polecenia innym. Potrafi wyciagnąć pacjenta z bardzo ciężkiego stanu. Pacjenci po terapii pod okiem dr Pissa wracają do normalnego życia.

Śmierć dziecka - To nie jest zwykła żałoba - artykuł


dawid pluta plutowski

Dawid Pluta-Plutowski

Lekarz psychiatra

Jestem lekarzem, ukończyłem Akademię Medyczną we Wrocławiu. Na co dzień pracuję jako psychiatra w szpitalu w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na stanowisku lekarza rezydenta. Ostatnie lata pracowałem we wrocławskich poradniach zdrowia psychicznego takich jak " Baby Vita" i " Towarzystwo Rozwoju Rodziny".
Mam ukończony kurs integratywnej psychoterapii zaburzeń lękowych w Krakowie. Kształciłem się w ramach studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej w SWPS w Warszawie. Obecnie szkolę się w zakresie psychoterapii behawioralno - poznawczej CBT w Warszawie. W Ośrodku zajmuję się diagnozą i leczeniem głównie uzależnień ale również zaburzeń nerwicowych, lęku, zaburzeń nastroju i depresji. Oferuję pomoc w sytuacjach kryzysowych, traumie i przy przeżywaniu silnego stresu.


izabela bondyra

Izabela Bondyra

Specjalista chorób wewnętrznych


 

Janek K.

Alkoholik - nie pijący od 32 lat

  • uczestnik wielu programów terapeutycznych,
  • absolwent STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ (szkoła Melibrudy),
  • założyciel i współzałożyciel środowisk trzeźwościowych we Wrocławiu i na terenie kraju,
  • organizator i współorganizator trzeźwościowych Zjazdów i Kongresów w skali miasta, województwa i kraju,
  • organizator i moderator imprez promujących zdrowy styl życia, w szczególności życia bez nałogów.

 

Profesjonalna kadra pielęgniarska.